Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Chcesz być gotowy na zmiany w przepisach o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

Ten kurs jest dla Ciebie!

Ustawa z 29 lipca 2005 r. wprowadziła do polskiego prawa możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności określonych gruntów i na rzecz określonych w ustawie podmiotów.

Zmiana wprowadzona ustawą z 20 lipca 2018 r. miała na celu uproszczenie procesu przekształcenia oraz wprowadzenie większej stabilności prawnej. Ustawa ta w dość zasadniczy sposób zmieni strukturę posiadanego, przez kilka milionów Polaków, prawa.

Ilość aktów prawnych, w których uregulowane jest użytkowanie wieczyste, różnorodność przepisów związanych, chociażby z opłatami za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może przyprawić o zawrót głowy.

Dlatego jeżeli jesteś pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, chcesz profesjonalnie i całościowo obsłużyć klienta, móc wytłumaczyć Mu zawiłości przepisów i przygotować klienta na czekające zmiany to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Kim jestem?

Aleksandra Miklińska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo oraz Uniwersytety Gdańskiego, Wydziału Zarządzania na kierunku zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Prowadzi szkolenia i warsztaty dla pośredników i agentów nieruchomości poruszając zagadnienia prawne.

Czy ten kurs jest dla Ciebie?

Pierwszą z nich będą zagadnienia ogólne związane z prawem użytkowania wieczystego takie jak: tryb i forma jego ustanawiania, związane z tym opłaty, uprawnienia użytkownika wieczystego, newralgiczne postanowienia umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego i sposoby jej rozwiązania.

Drugą będzie tryb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z 2005 r. Dokładnie przyjrzymy się zakresowi podmiotowemu i przedmiotowemu wskazanemu w ustawie oraz opłatom z nim związanym.

Trzecią omawianą kwestią będzie ustawa z 20 lipca 2018 r. Dokładnie przyjrzymy się zaproponowanemu przez ustawodawcę trybowi przekształcania oraz związanymi z nim opłatami. Dowiecie się jakie są terminy przekształcenia, których gruntów będzie ono dotyczyć, a jakie wyłączone są spod regulacji ustawowej. Omówimy opłaty przekształceniowe i terminy ich płatności, rozważymy zasadność „opóźnionego” przekształcenia i przyjrzymy się zaproponowanej w ustawie możliwości wyboru reżimu prawnego.

Co otrzymujesz z kursem?

Nagrania wideo

W każdej lekcji jest materiał wideo (sekwencja filmów kilkuminutowych). 

Dodatkowe materiały do druku

Materiały dodatkowe w PDF.

Testy i certyfikat

Testy i certyfikaty. Po ukończeniu kursu przetestuj swoją wiedzę aby otrzymać certyfikat.

Dostęp na 365 dni

Otrzymujesz dostęp do wszystkich materiałów kursu. Po ukończeniu kursu, masz jeszcze do niego dostęp przez 365 dni.

Zobacz jak wygląda kurs od środka

Odtwórz wideo

Jak wygląda program kursu?

ZAGADNIENIA:

 1. Użytkowanie wieczyste – przedmiot.
 2. Uprawnienia. Sposób korzystania. Rozporządzanie prawem.
 3. Charakter umowy. Sposób przeniesienia prawa.
 4. Własność budynków.
 5. Okres użytkowania wieczystego.
 6. Umowa o ustanowienie użytkowania wieczystego.
 7. Zakończenie umowy.
 8. Wygaśnięcie roszczeń.
 9. Przedawnienie roszczeń.

ZAGADNIENIA:

 1. Przesłanki przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
 2. Współużytkowanie wieczyste w częściach ułamkowych.
 3. Decyzja o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.
 4. Opłata za przekształcenie.
 5. Nieodpłatne przekształcenie.

ZAGADNIENIA:

 1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego z mocy prawa; grunty objęte regulacją.
 2. Współużytkowanie wieczyste, obciążenia.
 3. Wydzielenie nieruchomości; wymóg uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na nabycie własności nieruchomości.
 4. Grunty wyłączone spod regulacji.
 5. Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie – organ wydający.
 6. Termin i sposób wydania zaświadczenia oraz jego treść.
 7. Wpis roszczenia, doręczanie zaświadczeń.
 8. Wpisy z urzędu w księgach wieczystych.
 9. Wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia.
 10. Wykreślenie roszczenia, opłaty sądowe.
 11. Wysokość oraz okres wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia.
 12. Termin oraz czas wnoszenia opłaty.
 13. Opłata jednorazowa.
 14. Podmioty zwolnione z obowiązku wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia.
 15. Bonifikata.
 16. Wysokość bonifikaty – Skarb Państwa.
 17. Wysokość bonifikaty – JST.
 18. Waloryzacja opłaty.
 19. Obciążenie każdoczesnego właściciela nieruchomości z obowiązkiem wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia.
 20. Przekształcenie prawa po oddaniu budynku mieszkalnego do użytkowania.
 21. Pomoc publiczna.
 22. Wysokość opłaty za zaświadczenie.
 23. Termin wniesienia opłaty za 2019 r.; zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej za 2020 r.
 24. Niezakończone postępowania w sprawach aktualizacji opłat rocznych.
 25. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku orzeczenia przywracającego użytkowanie wieczyste.
 26. Przekształcenie prawa w przypadku nierozpoznania wniosku o wpis w księdze wieczystej lub niezłożenia takiego wniosku przed 1.1.2019 r.
 27. Dopuszczalność oddawania gruntu w użytkowanie wieczyste.
 28. Umorzenia niezakończonych postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu – możliwość wyboru reżimu prawnego.

dołącz już dzisiaj!